Zaliczeniem przedmiotu będzie przesłanie sformatowanego tekstu zgodnego z zasadami pisania pracy naukowo-badawczej wg. wytycznych.