Pedagogika specjalna – Edukacja  i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) M2023